PREDSTAVLJENA KNJIGA O EVNUSIMA U VOJNOM VRHU VIZANTIJE

Knjiga ,,E, a šta je to” o evnusima u vizantijskom vojnom vrhu predstavljena je u galeriji ,,Glasnik”.

Autorka knjige je Bojana Krsmanović koja kaže da je njeno interesovanje za evnuhe proisteklo iz dugogodišnjeg proučavanja vojne organizacije.

Naslov knjige potiče od kralja Uroša I, koji je rečenicu ,,E, e, šta je to” izgovorio kada su vizantijski poslanici došli da sklope brak između princeze Ane, ćerke cara Mihaila VIII Paleologa, srpski kralј je, videvši njihovu raskošnu pratnju i poslugu, a naročito evnuhe, upitao ,,Šta bi oni trebalo da budu“.

,,Rečima kralja Uroša, koje stoje u naslovu sam htela da izrazim svoje čuđenje, jer su se Evnusi pojavljivali tako gde im nije mesto. Za mene je bio pravi izazov da spajam nespojimo. Sa jedne strane nomine i muškost, a sa druge strane vojna organizacija i sporadično njihovo mešanje. Zbog toga ova knjiga hronološki i tematski izlazi iz okvira naslova“, rekla je autorka Bojana Krsmanović.

Na predstavljanju knjige govorio je i izvršni direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar V. Arbutina koji kaže da knjiga nije samo sprska već i svetska i da treba da bude prevedena na sve jezike.

,,Knjiga, koja obrađuje temu Vizantije nije samo srpska, već je svetska i kao takva bi trebalo da bude prevedena na sve jezike. Činjenica da je u knjizi „E, e, šta je to“ predstavljeno vreme pre nego što je srpska država nastala pokazuje da ćemo tokom čitanja pronaći korene nastanka knjige, čak i nas same“, istakao je izvršni direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar V. Arbutina.

Termin evnuh predstavlja  kastrirane muškarce, koji su imali specifične dužnosti u društvu u prošlosti. U Vizantiji, evnusi bili jako cenjeni i učeni ljudi, koji su zauzimali visoke položaje u društvu.