Бег у изолацију

ricatti e violenze sessuali come prevenire la violenza di genere 1200 900

 

Према истраживању из 2018. у Србији 44 % ученика у школи трпи вршњачко насиље, сваки пети ученик жртва је исмевања.

Родитељи и професори често не разумеју колико дубоке могу бити последице везане за психички и социјални живот особе која је проживела тортуру током школовања. Одговорност је управо на старијима, који би требало да схвате озбиљност ове појаве, упознају се с чиниоцима вршњачког насиља и помогну у његовом спречавању.

Ко су насилници и ко су им мете?

Вршњачко насиље подразумева агресивно понашање међу особама школског узраста и намерно наношење психичке и физичке боли одређеној жртви. Вршиоци насиља најчешће имају за циљ да демонстрирају своју моћ и снагу, како би стекли висок друштвени статус и углед у вршњачкој групи. За жртве махом бирају стидљиве, несигурне, тихе, повучене, осетљиве особе  и особе којима је ниво самопоштовања низак. Лица која трпе насиље неретко се повлаче у себе и склањају од друштва.

Врсте насиља

Snimak ekrana 44

 

Насиље се испољава на различите начине: физички, вербално и социјалном изолацијом. Не треба изоставити ни све присутније сајбер насиље, као ни сексуално насиље које се јавља у старијем узрасту.

Физичко насиље се односи на телесно повређивање жртве и њене својине. То укључује ударање, чупање, гурање, штипкање, нежељене додире, као и отуђивање или уништавање личних ствари.Crying

 

 

 

Вербално насиље обухвата претње, уцењивање, ругање, задиркивање, оговарање, омаловажавање, исмевање, називање погрдним именима и изнуђивање новца.

Социјална изолација представља намерно искључивање из друштва.

Сајбер насиље је насиље које се одвија уз коришћење електронске технологије – друштвених мрежа, интернет сајтова, SMS порука итд.

Особе над којима се спроводи насиље постају депресивне, анксиозне, интровертне, мрзовољне и постижу лошији успех у школи. Нажалост, како светске статистике показују, све је већи број депресивних особа које сведоче о томе да се корен њиховох психолошких проблема налази управо у њиховој изложенсти насиљу током основне и средње школе.

Улога родитеља

Поверавање и разговор са родитељима игра битну улогу у очувању емоциналног и менталног здравља детета, нарочито када се сусреће с оваквим проблемима. Ипак, незанемарљив је број породица које су разорене свађама и сукобима, а из њих потичу и вршиоци и жртве насиља. Наилазак на неразумевање родитеља , код обе стране, доводи до нарушавања емотивне стабилности, искривљених ставова и погоршања ситуације у школи.

timthumb

Превентивне мере

  • Формулисање прецизних  правила  у  школи, која  би сузбила  насиље, и  њихово  доследно  спровођење.
  • Сарадња с  родитељима, ученицима  и  запосленима  и њихово  обучавање   да  препознају  и  реагују  на  насиље.
  • Организовање ваннаставних  активности  с  циљем  да се  деца  боље  упознају  с  горенаведеним.
  • Пружање помоћи  деци  с  проблемима  у  понашању, уклапању  у  средину  и  учењу.
  • Обезбедити сигурност  ученика ( дежурство запослених, ограђено  двориште, осветљена  зграда школе,  постављање  видео  надзора).
  • Кажњавање наставника  који  доприносе  или  изазивају  насиље  ( непоштовање  личности  и  права ученика, пристрасност  и  необјективност  приликом оцјењивања  итд. ), као  и  свих  осталих.

 

Извори:

N1 http://rs.n1info.com/Vesti/a484601/Savetnici-za-prevenciju-vrsnjackog-nasilja.html

O2! https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/211198/Vrsnjacko-nasilje-i-dalje-se-ignorise-a-batine-su-i-dalje-sredstvo-vaspitanja-u-Srbiji.html

CDC https://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/index.html