САЛМАН РУЖДИ

Оно што је важно у нашем животу, дешава се углавном у нашем одсуству.