Оноре де Балзак

Читава је људска снага збир времена и стрпљивости.