Наградни конкурс „Боривоје Мирковић“

 

Катедра за новинарство и комуникологију и породица Мирковић расписују:

Годишњи конкурс за награду „Боривоје Мирковић“, 2012.

Категорије:

1. Новински чланак (тема по избору)

2. Прилог за радио емисију  (тема по избору)

3. Прилог за ТВ емисију (тема по избору)

Право учешћа имају сви студенти новинарства ФПН-а

Рок предаје радове је од 18.04-18.05.2012.

Радове предати под шифром, а кључ шифре у посебној запечаћеној коверти.

Радове убацити у сандуче проф.др Неде Тодоровић или проф.др Веселина Кљајића, I спрат ФПН-а.

Награде су новчане – и право објављивања /eмитовања у наjпознатијим медијима.

Додела награда је крајем маја.