На младима свет остаје

Линија 26 у Цара Душана. Старија госпођа трчи до аутобуса. Улази унутра и види да нема ниједног слободног места за седење. Гунђа како су данашње генерације неваспитане. Један младић јој устаје и она задовољно седа. На следећој станици улази трудница. Док стоји, сви људи у аутобусу замишљено гледају кроз прозор.