Милисав Савић

Боље бити у заблуди да си срећан, него свестан чињенице да си несрећан.