Цицерон

Време живота је кратко, али је ипак довољно дуго да би се честито и поштено живело.