„Архипелаг“ објављује дела Данила Киша

Издавачка кућа „Архипелаг“ објавиће Дела Данила Киша у 10 књига до 22. фебруара 2015. године, када се навршава 80 година од пишчевог рођења

Овај велики издавачки подухват обухватиће целокупну прозу овог писца, као и његове песме, драме и филмске сценарије.

У оквиру Дела Данила Киша у 10 књига биће објављена целокупна Кишова проза од раних романа Мансарда и Псалам 44, преко књига из породичног циклуса: кратких прича из књиге Рани јади и романа Башта, пепео и Пешчаник, до три књиге из пишчевог новелистичког циклуса: Гробница за Бориса Давидовича, Енциклопедија мртвих и постхумно објављене књиге Лаута и ожиљци.

Девети том у овом издању Дела Данила Киша представља књига Песме/Електра у којој ће се наћи сабране Кишове песме и његова најпознатија драма Електра.
Завршни, десети том у Делима Данила Киша чини књига Ноћ и магла у коју сачињавају пишчеве драме и филмски сценарији.

Поред ТВ драма „Ноћ и магла“, „Папагај“ и „Дрвени сандук Томаса Вулфа“ и позоришне драме „Механички лавови“, у књизи Ноћ и магла биће објављена и два Кишова филмска сценарија писана крајем седамдесетих година: „Кончаревци“ и „Марин Држић Видра“.

Ова два сценарија први пут се објављују у оквиру неког издања дела Данила Киша.
Архипелаг ће посетпено објављивати Дела Данила Киша у 10 књига, а највећи део овог издања биће објављен до Сајма књига у Београду.

Архипелаг је управо објавио роман Псалам 44 као прву књигу из ове серије Дела Данила Киша. Заједно с Мансардом, Псалам 44 је први роман Данила Киша.

Пре три године Архипелаг је објавио Изабрана дела Данила Киша у 7 књига. Архипелаг је објавио и Изабране поетичке списе Данила Киша у 3 књиге који су обухватили Час анатомије, сабране интервјуе у књизи Горки талог искуства и изабране есеје у књизи Последње прибежиште здравог разума коју је приредио Гојко Божовић.

Архипелаг је са наследницима ауторских права Данила Киша управо потписао ексклузивни уговор о објављивању и дистрибуцији дела овог писца на територији Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине.