Ф. М. Достојевски

Срећа не лежи у срећи, већ у достигнућу среће.