Добрица Ћосић

Не страдамо ми од воде и ветра, зиме и земљотреса. Сада страдамо од себе.