Блез Паскал

Најважнија ствар за цели живот је избор занимања, а најчешће је то плод случајности.