Барух Спиноза

Мана многих људи је што желе да буду учитељи других, а у ствари би требало још дуго да остану ученици.