Школујемо студенте за непостојећа звања

Према истраживању државних факултета, студенти се школују чак за 136 занимања која не постоје у званичном…

Има ли места равноправности на тржишту рада?

„Радила сам у продавници текстилне робе, непријављена, без уговора о раду, без плаћених доприноса, здравственог осигурања.…