Студенти, ГСП и одговорност

У овој ситуацији једино је смислено да студент у Београду, наравно разочаран у целокупну стање у…

GSP-ov začarani krug

107-ица Сат откуцава пола шест. Свиће, а бректање застарелог мотора одзвања долином. Нервозни возач псује у…